Irodalom

A Nyugat

A földhözragadt János (antológia)

A Vándor elindul (antológia)
Nemes rozsda (antológia)

Ábrányi Emil
Ady Endre
Amade László
Ányos Pál
Arany János
Arany László
Babits Mihály
Bajza József
Balassi Bálint
Batsányi János
Benyovszky Móric
Berda József
Berzsenyi Dániel
Bessenyei György
Bod Péter
Bornemisza Péter
Bölöni Farkas Sándor
Bródy Sándor
Csáth Géza
Csokonai Vitéz Mihály
Czuczor Gergely
Dayka Gábor
Donászy Ferenc
Dsida Jenő
Eötvös József
Eötvös Károly
Faludi Ferenc
Fáy András
Fazekas Mihály
Földi János
Füst Milán
Gábor Andor
Garay János
Gárdonyi Géza
Germanus Gyula
Gyóni Géza
Gyulai Pál
Hatvany Lajos
Heltai Gáspár
Heltai Jenő
Hevesi Lajos
Hunyady József
 
Ilosvai Péter
Janus Pannonius
Jókai Mór
Jósika Miklós
Juhász Gyula
Kaffka Margit
Kálnoky László
Karácsony Benő
Karinthy Frigyes
Kármán József
Katona József
Kazinczy Ferenc
Kemény Zsigmond
Kisfaludy Károly
Kisfaludy Sándor
Kodolányi János
Komjáthy Jenő
Kós Károly
Kosztolányi Dezső
Kölcsey Ferenc
Krúdy Gyula
Lakner Artúr
Lesznai Anna
Madách Imre
Majthényi Flóra
Makkai Sándor
Márai Sándor
Mikes Kelemen
Mikszáth Kálmán
Móra Ferenc
Móricz Zsigmond
Nagy Lajos
Nagy László
Németh László
Orbán Balázs
Örkény István
Passuth László
Petőfi Sándor
Petrőczy Kata Szidónia
Pilinszky János
Radnóti Miklós
II. Rákóczi Ferenc
Rédey Tivadar
Reményik Sándor
Remenyik Zsigmond
Révay József
Reviczky Gyula
Rimay János
Sarkadi Imre
Sebők Zsigmond
Sík Sándor
Somlyó Zoltán
Surányi Miklós
Szabó Lőrinc
Szalatnai Rezső
Széchenyi István
Szécsi Margit
Szemere Bertalan
Szemere Pál
Szenci Molnár Albert
Szentjóbi Szabó László
Szerb Antal
Szigligeti Ede
Tamási Áron
Tersánszky Józsi Jenő
Tinódi Sebestyén
Tompa Mihály
Tornyai János
Tóth Árpád
Váci Mihály
Vajda János
Vas Gereben
Verseghy Ferenc
Virág Benedek
Vörösmarty Mihály
Wesselényi Polixéna
Wesselényi Miklós
Zrínyi Miklós
Zubor István