Napi ima Szent Tádéhoz

 

Szent Gertrúd nyomán
Szent Tádé apostol, köszöntelek Jézus Szentséges Szívében; és emlékeztetlek arra a boldogságra, melyet szíved érzett, midőn az Úr Jézus az apostolokkal együtt a Miatyánkra tanított Téged; erre a boldogságra kérlek, eszközöld ki számomra a kegyelmet, hogy Jézushoz hűségesen ragaszkodjam egész életem végéig. Amen.
Miatyánk...

Türelemért a megpróbáltatásokban
Ur Jézus Krisztus, a vértanúk királya, aki a Te apostolodnak és rokonodnak, Szent Tádénak erőt és kitartást adtál, hogy tanításod bizonyságául a halált is elszenvedje, erősítsd kegyelmeddel szívünket minden megpróbál¬tatásban, hogy midőn e világon kezed ránk nehezedik; hívő lélekkel, türelmesen tudjunk szenvedni és meghalni. Amen.
Miatyánk...

Állhatatosságért
Úr Jézus, igaz Isten és igaz ember, aki különös kegyedből rokonodat, Szent Tádét apostolaidnak sorába felvetted, engedd, hogy mi; bűnös emberek, az ő közbenjárására az üdvözültek sorába fölvétessünk és. a Te kiválasztottaid között legyen a helyünk. Amen.
Miatyánk...

Kísértésekben és nehéz ügyekben
Örök, mindenható Isten, ki a Te apostolodat, Szent Júdás Tádét azzal a különös kegye¬lemmel tüntetted ki, hogy a kísértéseket elűzni, és a kétségbeesett helyzetekben segíteni képes legyen, add nekünk, akik e nagy szentet tiszteljük, hogy az ő közbenjárására testi és lelki nehézségeinkben oltalmat találjunk. Amen.
Miatyánk...