Imádságok

ASSISI SZENT FERENC imája a békéért

  ASSISI SZENT FERENC imája a békéért Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik, hogy a megbocsátás szellemét vigyem oda, ahol széthúzás van, hogy harmóniát vigyek oda, ahol békétlenség van, hogy hitet vigyek oda, ahol kételyek vannak, hogy...

Édesanyák napi imádsága. (Szent Mónika)

  MENNYEI ATYÁNK, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet. ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd remé­nyemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. SZENTLÉLEK...

Esti hála ima

Kezed közé leteszem elmúlt napom Istenem. Minden munkám, örömöm, ami jó volt, köszönöm. Igérem, még jobb leszek, őrízd Uram gyermeked.

Grün, Anselm: Reggeli imádság

  Uram, a Te nevedben kelek fel. Azzal az erővel ébredek, amelyet Te ajándékozol nekem. Áldd meg a mai napot! Áldj meg engem, hogy ma mindazok számára áldás forrása lehessek, akikkel csak találkozom! Hálát adok Neked az éjszakáért, Te ajándékoztál meg pihentető alvással. Te szóltál...

Házastársi ima (Szent Mónika)

  "Elfogadom a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságunkat. Ígérem, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint nevelem őket." (Házasságkötési eskü szövege)   MENNYEI ATYÁNK, Hálát adunk neked, hogy gyermekekkel áldottál meg bennünket. ÚR...

Idősek imája

Idősek imája  Te adj erőt, hogy lépni tudjak,  Ha megbántanak, ne zokogjak,  Te add meg, hogy eltűrjenek,  Hogy hibáimmal szeressenek.  Te erőltesd meg erőtlenségem,  Hogy másként vigyem a keresztem.  Te légy árvaságom erős támasza,  Tudom, hogy te vagy a...

Ima (Paduai) Szent Antalhoz

  Ima (Paduai) Szent Antalhoz Emlékezz, ó, emlékezz, te csodálatos Szent, aki minket mindig segített és vigyasztalt, akit a szükség idején segítségül lehetett hívni. Nagy bizalomtól lelkesülve és ezen imádság meghallgatásában biztos lévén hozzád fordulok, aki gazdag vagy a...

Jézus befogadása.

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz.”  (jelenések 3:20) „Jézus, szeretnélek megismerni. Azt akarom, hogy gyere be az életembe. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten a bűneimért, hogy így teljesen elfogadhass engem....

Közbenjárást kérő ima Szent Ritához

  Közbenjárást kérő ima Szent Ritához Szent Rita, Isten csodákkal kitüntetetve. Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk vagy. Erős bizalommal térdelek előtted, együtt érző szeretetedre hagyatkozva, hogy segítségedet kérjem...

Legyen meg a Te akaratod...

  Legyen meg az én akaratom... Sok keresztény azt hiszi, hogy ez a kérő ima lényege. Azt gondolják, hogy amikor Istent úgy próbálják meg használni, mint egy eszközt saját akaratuk megvalósítására. Annak a próbálkozásnak, hogy Istent az akaratunk megvalósítása eszközeként használjuk,...

Maradj velem (Pió Atya imája)

Maradj velem (Pió Atya imája)  Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled lankad buzgóságom. Maradj...

Napi ima Szent Tádéhoz

  Szent Gertrúd nyomán Szent Tádé apostol, köszöntelek Jézus Szentséges Szívében; és emlékeztetlek arra a boldogságra, melyet szíved érzett, midőn az Úr Jézus az apostolokkal együtt a Miatyánkra tanított Téged; erre a boldogságra kérlek, eszközöld ki számomra a kegyelmet, hogy Jézushoz...

Reggeli imádság (Dietrich Bonhoeffer)

  Istenem, kora reggel hozzád kiáltok, segíts imádkozni és összeszedni a gondolataimat. Egyedül ez nem megy. Bennem sötétség van, nálad azonban világosság van; én egymagam vagyok, de te nem hagysz el engem; én csüggedő vagyok, de nálad van a segítség; én nyugtalan...

Szentlélek litánia

   Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen. Minden kérés után mondjuk: Légy magasztalva és dicsőítve. 1.      Szentlélek Úr Isten, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket és kísérje...

Szőnyi József: Csak egy miatyánkot. jún. 28.

  Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta, Amikor lelkünket bú és bánat nyomja. Hitünk szárnyán szálljon fohászunk az égbe, Az örök szent Isten trónja elébe. Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta, Amikor testünket betegség kínozza. Epedve, sóhajtva, láztól égő ajkunk, Óh,...

Szőnyi József: Csak egy Miatyánkot...

  Szőnyi József: Csak egy Miatyánkot...   Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta, Amikor lelkünket bú és bánat nyomja. Hitünk szárnyán szálljon fohászunk az égbe, Az örök szent Isten trónja elébe. Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta, Amikor testünket betegség kínozza. Epedve,...

Szülő imája gyermekeiért.

Istenem! A Te alkotásod minden. Tieid tehát gyermekeim is, akikért most könyörgök. Nem azt kérem, hogy fényben és pompában tarthassam őket. Csupán annyit adj meg, hogy minden szükségessel ellátva testüket, lelküket a Te Szíved szerinti jó katolikusokká és jó magyarokká nevelhessem. Igérem,...

Szülök imája gyermekeikért.

Üdvözítő Jézus! Ki egykor azt mondtad "Hagyjátok a kisdedeket hozzám jönni, mert ilyeneké a mennyek országa" ; ki a gyeremekeket szeretetteljesen karjaidra vetted, és megáldottad: ime, szívem mélyéből esdeklem Hozzád gyermekeimért, áldd meg őket és töltsd el isteni kegyelmeddel....

Uram! Adjad... (népi ima)

Uram! Adjad hogy rövid életem minden napja, nékem nevezetes, és drága legyen. Adj kedvet, erőt, és bátorságot, hogy mindennap valami hasznosat, és jót cselekedjek. Hogy ne vesszen örökségemből egy nap sem. Távoztasd el tőlem a hiúságot, az ártalmas fényűzést, a mérges hízelkedést, a megvetendő...