Napi evangélium

Íme, az Isten Báránya,

2017.01.15 11:31
Napi evangélium – 2017. 01. 15. (Jn 1,29-34) Abban az időben: Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én azt...

Mária látogatása Erzsébetnél

2012.12.21 22:14
 2012. december 21. – Péntek    Azokban a napokban Mária útrakelt, és  a hegyek közé, Júda egyik  városába    sietett. Belépett  Zakariás  házába,...

Gábor angyal megjelenik Máriánál.

2012.12.21 22:13
  2012. december 20. – Csütörtök    Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába    egy  szűzhöz,  aki  jegyese  volt...

Zakariásnak megjelenik az Úr angyala.

2012.12.21 22:10
 2012. december 19. – Szerda    Heródesnek, Júdea királyának napjaiban élt egy Zakariás nevű pap, aki Ábia    papi  osztályába  tartozott.  Felesége...

Jézus Krisztus születése

2012.12.21 22:09
2012. december 18. – Kedd    Jézus  Krisztus  születése  így   történt:  Anyja,  Mária,  jegyese   volt    Józsefnek. Mielőtt azonban...

Jézus Krisztus családfája

2012.12.21 22:08
2012. december 17. – Hétfő    Jézus Krisztusnak, Dávid  és Ábrahám fiának  családfája. Ábrahámnak  Izsák    volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és...

Keresztelő János keresztel.

2012.12.21 22:06
  2012. december 16. – Advent 3. vasárnapja    Amikor Keresztelő  János bűnbánatot  hirdetett,  a nép  megkérdezte:  „Mit    tegyünk?” „Akinek...

Keresztelő János, mint Illés

2012.12.21 22:04
   2012. december 15. – Szombat    Színeváltozása után  tanítványai megkérdezték  Jézust: „Miért  mondják  az    írástudók, hogy előbb Illésnek...

Jézus véleménye a nemzedékéről.

2012.12.21 22:01
 2012. december 14. – Péntek    Egy alkalommal  így  szólt  Jézus  a  néphez:  „Kihez  hasonlítsam  ezt  a    nemzedéket?...

Keresztelő János

2012.12.21 21:58
2012. december 13. – Csütörtök    Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról: Bizony  mondom    nektek: Az  asszonyok  szülöttei  között...

Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem...

2012.12.21 21:56
 2012. december 12. – Szerda    Abban az időben Jézus így szólt az őt követő emberekhez: „Jöjjetek  hozzám    mindnyájan,  akik  fáradtak  vagytok,...

Példabeszéd az elveszett bárányról.

2012.12.21 21:54
  2012. december 11. – Kedd    Egy alkalommal  Jézus  ezt  a példabeszédet  mondta  tanítványainak:  „Mit    gondoltok? Ha valakinek...

Jézus béna emberhez fordult és így szólt: Mondom neked kelj föl és járj...

2012.12.21 21:51
 2012. december 10. – Hétfő    Egyik napon, amikor  Jézus tanított, farizeusok  és törvénytudók is  ültek    körülötte, akik  Galilea és  Júdea...

„A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit.

2012.12.21 21:47
   2012. december 9. – Advent 2. vasárnapja    Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius    Pilátus  volt  Judea...

A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

2012.12.21 21:45
 2012. december 8. – Szombat, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen    fogantatása    Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába  ...

Jézus a 2 vaknak visszaadja látását.

2012.12.21 21:43
2012. december 7. – Péntek    Tanító  útján  egyik  alkalommal  két   vak  követte  Jézust.  Egyre   ezt    kiáltozták:...

Aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez...

2012.12.21 21:40
   2012. december 6. – Csütörtök    A hegyi beszédben  Jézus így  szólt tanítványaihoz: „Nem  mindaz, aki  azt    mondja nekem: Uram, Uram! –...

Jézus kenyeret szaporít

2012.12.21 21:38
   Abban az időben Jézus a  Galileai-tengerhez érkezett. Fölment egy  hegyre,    és leült.  Nagy sokaság  jött hozzá.  Hoztak magukkal...

Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok.

2012.12.21 21:36
2012. december 4. – Kedd    Amikor a hetvenkét tanítvány  nagy örömmel visszatért küldetéséből,  Jézus    felujjongott a Szentlélekben,  és így imádkozott:...

Jézus a pogány százados szolgáját gyógyítja.

2012.12.21 21:34
2012. december 3. – Hétfő    Abban az  időben, amikor  Jézus bement  Kafarnaumba, egy  pogány  százados    járult eléje,  és  így szólt:...

Jézus a világvégéről 2.

2012.12.21 21:32
 2012. december 2. – Advent 1. vasárnapja    Jézus ezeket  mondta  tanítványainak a  világ  végéről: „Jelek  lesznek  a    Napban, a...

Jézus a világ végéről beszél tanitványainak

2012.12.21 21:30
2012. december 1. – Szombat    Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy  el    ne  nehezedjék  szívetek  tobzódásban,...

Simon - Péter és András követi Jézust.

2012.12.21 21:29
 2012. november 30. – Péntek, Szent András apostol    A Galileai-tenger  mentén  járva  meglátott  két  testvért:  Simont,  akit  ...

Jézus Jeruzsálem pusztulásáról jövendöl.

2012.12.21 21:27
   2012. november 29. - Csütörtök    Jézus  így  jövendölt   Jeruzsálem  pusztulásáról  és   a  saját   második  ...

Jézus figyelmezteti tanítványait az üldöztetésre

2012.12.21 21:24
2012. november 28. - Szerda    Abban az  időben  Jézus  így  készítette elő  tanítványait  a  rájuk  váró    megpróbáltatásokra:...

Jönnek majd napok... ... kő kövön nem marad...

2012.12.21 21:20
  2012. november 27. – Kedd    Abban az időben, amikor némelyek  megjegyezték, hogy milyen szép  kövekkel    és díszes  fogadalmi ajándékokkal  van...

Ki ad többet?

2012.12.21 21:17
 2012. november 26. – Hétfő    Jézus egy alkalommal megfigyelte hogyan  dobják a gazdagok adományaikat  a    templom perselyébe. Közben észrevette, hogy egy...

Krisztus, a mindenség királya

2012.11.27 22:56
   2012. november 25. – Vasárnap – Krisztus, a mindenség királya    Abban az időben: Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te    vagy-e a zsidók...

Feltámadás.

2012.11.27 22:53
2012. november 24. - Szombat    Abban az időben: Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül,  akik    azt tartják, hogy nincs feltámadás,  és megkérdezték...

Jeruzsálemben.

2012.11.27 22:46
 2012. november 23. - Péntek    Amikor Jézus  Jeruzsálemben tartózkodott,  bement a  templomba, és  kiűzte    onnan a kereskedőket. Ezt mondta...

Jézus megjövendöli Jeruzsálem ostromát.

2012.11.27 22:28
 2012. november 22. - Csütörtök    Amikor Jézus közel  ért Jeruzsálemhez, és  megpillantotta a várost,  sírva    fakadt. Azután ezt  mondta:...

Keresztényi feladat, küldetés.

2012.11.21 17:16
2012. november 21. - Szerda    Jézus  Jeruzsálemhez  közeledett.   Sokan  azt   hitték,  hogy   hamarosan    megvalósul az Isten országa,...

Szeressétek ellenségeiteket.

2012.11.19 21:38
 2012. november 19. – Hétfő, Árpád-házi Szent Erzsébet    Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok    engem, ezt mondom: Szeressétek...

A hit fényében.

2012.11.18 13:09
 2012. november 18. – Évközi 33. vasárnap    Abban az  időben  Jézus ezt  mondta  tanítványainak: Azokban  a  napokban,    amikor a...

Jézus az igazságszolgáltatásról.

2012.11.18 13:06
   2012. november 17. - Szombat    Abban az időben Jézus példabeszédet  mondott arról, hogy szüntelenül  kell    imádkoznunk és nem szabad belefáradnunk....

Jézus második eljövetele.

2012.11.18 13:03
   2012. november 16. - Péntek    Jézus így beszélt  tanítványaihoz második eljöveteléről:  „Mint ahogy  Noé    korában  történt,  úgy...

Isten országa köztetek van.

2012.11.18 13:02
   2012. november 15. - Csütörtök    A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa.    Ő ezt válaszolta: „Isten  országa nem jön...

A hit gyógyító ereje.

2012.11.14 16:48
 2012. november 14. - Szerda    Jézus  egyszer  útban  Jeruzsálem   felé  áthaladt  Szamaria  és   Galilea    határvidékén....

A szolgálat

2012.11.13 17:56
   2012. november 13. - Kedd    Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Melyiktek mondja béresének    vagy bojtárjának, amikor  a mezőről...

A virrasztás

2012.11.13 16:47
   2012. október 23. - Kedd    Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve,    kezetekben pedig égő  gyertya legyen....

Megbocsájtás.

2012.11.13 16:41
2012. november 12. – Hétfő    Egy  alkalommal  Jézus  így  beszélt  tanítványaihoz:  „Lehetetlen,   hogy    botrányok ne forduljanak elő;...

Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból

2012.11.10 20:22
   2012. november 10. - Szombat    Jézus egyszer  így  beszélt tanítványaihoz:  „Mondom  nektek:  Szerezzetek    magatoknak...

A vásározók kiűzetése a templomból.

2012.11.09 16:57
Lateráni bazilika felszentelése     Abban az  időben:  Mivel  közel  volt a  zsidók  Húsvétja,  Jézus  fölment    Jeruzsálembe....

Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában

2012.11.06 19:16
   Jézus egyszer  egy  előkelő farizeus  házában  ebédelt. A  vendégek  közül    megszólalt valaki: „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten...