Adventi versek

Szállást keres a szent család.

Szállást keres a szent család, de senki sincs, ki helyet ád, nincsen, aki befogadja  ki égnek s földnek az ura. Az idő is későre jár, a madár is fészkére száll. Csak a Szent Szűz jár...

Sillye Jenő: Advent

      Sötét fenn az ég, fény sehol sem ég,  az arcomra álmos köd szitál; Süket, sűrű csönd, némaság köszönt,  és senki nincs, ki fénylő jelet gyújtson az...

Túrmezei Erzsébet Karácsony előtt

  Legyünk egy kicsit csendben! Födje mély csend a szíveket: mert a sötét, elgyötört földre Karácsony közeleg. Jó, ha most lelkünk messze hagyja a hajsza, lárma mind. Ne...

Kerekes Károly: Ádventi csoda.

Kerekes Károly: Ádventi csoda. 1.) Testvér, láss csoda - dolgokat. Az Úr neked is tartogat ádventi édes titkokat.   Csak bízd rá minden gondodat! 2.) Inaszakadt vagy? Elhiszem. De...

Boldogság költözött e házba

boldogság költözött e házba  senkit sem hagynak kizárva boldogan ül fa alá az árva  mert tudja a szeretet ajándéka várja boldogság költözött e házba házunk ajtaja mindenki elött...

Szoby Zsolt Adventi gyertyafény

    Szobi Zsolt: Adventi gyertyafény Adventi gyertyák ragyognak fénylő csillagként;  egy, kettő, három, négy,  hajad lágy selymén táncol a lobogó...

Túrmezei Erzsébet Betlehemi kenyércsoda

Túrmezei Erzsébet Betlehemi kenyércsoda  Letekintett az éhező világra Ő, aki minket öröktől szeret, S a betlehemi jászol szalmájára Odatette ínségünket szánva, Irgalmasan - a...

Túrmezei Erzsébet KENYÉRNEK JÖTTÉL

Túrmezei Erzsébet KENYÉRNEK JÖTTÉL  Kenyérnek jöttél éhező világba,  világosságnak sötét éjszakába,  fényes hajnalnak, örök ragyogásnak,  vak zűrzavarban bizonyos...

Ölbey Irén: Adventi hajnal

    Zihál a szél s megfagy a sóhaj, a felhő fenn hajó raj. Könyörtelen, vad téli éjjel, az út a messzeségbe vész el. De lángruhában száll az angyal s lila sugárral gyúl a...