Szállást keres a Szentcsalád...

BUKOVINAI SZÉKELY BETLEHEMES

_________________________________

Szállást keres a Szentcsalád, de senki sincs, ki helyet ád.

Nincsen aki befogadja, Őt, ki égnek, s földnek Ura.

Az idő már későre jár, a madár is fészkére száll.
Csak a Szent Szűz jár hiába Betlehemnek városában.
Legalább ti jóemberek, fogadjátok a Kisdedet.
Házatokra boldogság száll, ha betér az égi Király.
Ne sírj tovább Szűzmária, ne menjetek ma máshova.
Szállásunkat mi megosztjuk Kisjézuskát befogadjuk!

„Igen lassan kellene élni.
Nemcsak azért, mert a „lassan” legtöbbször-
nem mindig-, „tovább” is. Lassan kellene
élni, mert „lassan” annyi is, mint
figyelmesen, mint közelebbről, mint
igazibban, mint emberibben élni”
(Márai Sándor) 
  
Szállást keres a Szent Család 
A hagyomány szerint december 15.-én indul szállást keresni a Szent Család.
Mélyértelmű népi szokás ez, melynek gyökerei a középkori karácsonyi misztériumjátékokig nyúlnak vissza.
A keresztény lélekben visszhangoznak az evangélium szavai: „Övéi nem fogadták be őt…
Nem kaptak helyet a szálláson…”
Úgy érzi: neki és családjának kell szállásra befogadnia a Szent Családot.
Kikenc-kilenc család egy csoportot alkot, és december 15-től kezdve minden este közülük egy-egy család befogadja otthonába a Szent Család képét.
A képet a házioltárként elhelyezett asztalra vagy más tiszta, feldíszített helyre állítják.
Gyertyát gyújtanak előtte, imádkoznak, énekelnek.
A szállást adó család tagjai igyekeznek a Szent Családhoz hasonló lelkületet kialakítani.
Aznap vagy a legközelebbi vasárnapon gyónnak-áldoznak.
Nyelvüket fékezik, egymással szomszédaikkal békességben élnek, önmegtagadásokat gyakorolnak, jót tesznek  szegényekkel, és sokgyermekes családokkal.

Részlet a misztérium játékból:
Szállást keresők éneklik
Beköszönő ének: „Szállást keres a Szent Család…”
A házbeliek éneklik az utolsó szakaszt: „Ne sírj tovább Szűz Mária…” 

Előimádkozó (családhoz):
Elhoztam hozzátok a Szent család képét…
Áldásuk tér be-e házba. Remélem szívesen adtok neki szállást.”
Gyermeki hódolattal köszöntelek, Isten legkedvesebb Családja, minden keresztény család legszebb példaképe!
Mind: Jézus, Mária, József !
(Itt még további párbeszédek, felelgetések, imák következnek…)

Szállást keresők:
Bebocsájtáshoz: „Köszöntjük a Szent Családot…” ének
Hittel és imádságos tisztelettel köszöntjük otthonunkban a „szállást kereső” Szent Családot. 
Búcsúzáskor: „Ó, Jézus, Jézus, ó kegyes Jézus…”